Улс Огноо Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Боловсролын зээлийн сан 2-5 жилийн хугацаатай татах
2 БНСУ Илвүү сан 2-5 жилийн хугацаатай татах
2 ОХУ “РОСНЕФТЬ” КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛЭГ 2-5 жилийн хугацаатай сургалт татах