Хэрхэн цахим бүртгэлд бүртгүүлэх вэ?
  • 1. Шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэх
  • 2. Цахим шууданд ирсэн баталгаажуулах линкээр нэвтэрч орох
  • 3. Өргөдөл дотор Шинэ өргөдөл үүсгэж хувийн мэдээлэл болон хавсралт баримт бичгээ хавсаргаж илгээнэ.
Анхааруулах нь: Бүх мэдээллийг оруулсан тохиолдолд Баталгаажуулалт дотор илгээх товчийг дарж илгээнэ үү
Гадаадад суралцах хөтөлбөрүүд
Сүүлийн 3 Жилийн тэтгэлэг авсан статистик үзүүлэлт
Гадаадад суралцах боловсролын зээлийн сан