Улс Хугацаа Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Боловсролын зээлийн сан 2-5 жилийн хугацаатай татах
2 БНСУ Илвүү сан 2-5 жилийн хугацаатай татах
2 ОХУ “РОСНЕФТЬ” КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛЭГ 2-5 жилийн хугацаатай сургалт татах
Сангийн тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд

БНСУ-ын ИЛВҮҮ сан

Боловсролын зээлийн сан

Роснефть компанийн тэтгэлэг

Солилцооны хөтөлбөрүүд

ОХУ Багш солилцооны хөтөлбөр

БНСУ Багш солилцооны хөтөлбөр

Сурагч солилцооны хөтөлбөр